Podílové listy investičních fondů jsou vhodné pro začínající investory, kteří si chtějí vyzkoušet obchodování s cennými papíry, a to s minimálními informačními a transakčními náklady. Zároveň je ocení i zkušení investoři, pro které mohou být zajímavým doplňkem jejich stávajícího portfolia.

Pokud je vaším záměrem dlouhodobé zhodnocování vašich úspor, pak pravidelné investování do podílových fondů je tou správnou volbou. Velkou výhodou pravidelného investování je totiž snížení rizika nesprávného načasování investice.

Největšími výhodami podílových fondů jsou:

 • Minimální investice již od 300 Kč měsíčně.
 • Nulové vstupní poplatky.
 • Nulové výstupní poplatky (poplatek ve výši 3 % z celkové hodnoty odkupovaných podílových listů platíte pouze pokud podílové listy držíte méně než 12 měsíců).
 • O majetek fondu a jeho výkonnost se starají zkušení portfolio manažeři.

Co jsou podílové fondy?

Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je profesionálně obhospodařován investiční společností v souladu s pravidly stanovenými v právních předpisech a ve statutu podílového fondu. Investoři nákupem podílových listů fondu získávají podíl na majetku fondu a stávají se podílníky. Podílové fondy jsou standardním nástrojem kolektivního investování, díky kterému mohou i investoři s menším kapitálem vhodně diverzifikovat své portfolio, a to s minimálními informačními a transakčními náklady. Podílové fondy obhospodařované Fio investiční společností tak nabízí snadný způsob investování pro všechny, i pro klienty bez předchozích zkušeností s obchodováním.


Fio globální akciový fond

Jedná se o fond zaměřený na akciové tituly obchodované převážně na trzích vyspělých ekonomik s orientací na růstové sektory ekonomiky.

Doporučená délka investice: 5 a více let

Fio fond domácího trhu

Tento fond se zaměřuje na investice do koncentrovaného portfolia akciových titulů obchodovaných na domácím trhu. Součástí tohoto portfolia mohou být i akcie společností se silnou vazbou na Českou republiku, ale obchodované na zahraničních burzách.

Fond využívá vysokého dividendového potenciálu domácího trhu.

Doporučená délka investice: 5 a více let


Podílové listy podílových fondů můžete nakupovat přes aplikaci e-Broker (pokud již máte obchodní účet u Fio banky).

 

 • Pokud ještě nemáte obchodní účet u Fio banky, ale máte účet běžný, postupujte následovně:
 1. V internetovém bankovnictví pod záložkou +Nový produkt uzavřete investiční smlouvu.
 2. Po vyplnění krátkého dotazníku dostanete přístup do internetové aplikace e-Broker.
 3. Na svůj obchodní účet přepošlete peníze a můžete obchodovat, podílové fondy najdete na hlavní liště v záložce portfolio.
 • Pokud nemáte u Fio banky obchodní ani běžný účet, postupujte takto:
 1. Přijďte na kteroukoliv naší pobočku a uzavřete investiční smlouvu.
 2. Po vyplnění krátkého dotazníku dostanete přístup do internetové aplikace e-Broker.
 3. Na svůj obchodní účet přepošlete peníze a můžete obchodovat; podílové fondy najdete na hlavní liště v záložce portfolio.

Ovládejte svůj účet přímo z mobilu.

Stáhněte si zdarma aplikaci Smartbanking!